Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Detaljplan for Lerfaldet næringsområde er vedtatt

 

 

I medhold av Pbl. § 12-12 ble detaljplan for Lerfaldet næringsområde vedtatt av kommunestyret 14.05.2018, sak 028/18. Planen omfatter næringsområde, to boligtomter og atkomstveg fra E16, Tjernsliveien.

Vedtatt plan finner du her. Du kan klage på dette vedtaket.  Evt. klage stiles til Fylkesmannen i Buskerud, men sendes skriftlig til Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse, eller til postmottak@hole.kommune.no innen 22. juni 2018.  

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss