Stortingsvalg 2017

Her får du informasjon om valget

22. juni 2017

Spørretimen

Som innbygger har du anledning til å stille spørsmål til kommunestyret

20. september 2016

Les mer om dette her.

Bruk stemmeretten din

Når du bruker stemmeretten din ved kommunestyrevalget er du med å påvirke lokale

20. september 2016

Når du bruker stemmeretten din ved kommunestyrevalget er du med å påvirke lokale beslutninger. Les mer om valg her.

Innbyggerforslag

Som innbygger kan du sende inn innbyggerforslag.

20. september 2016

Les mer om dette her

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss