Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2019-2025

03. september 2018

Kultur og fritid inviterer deg med interesse for temaet til å delta i arbeidet med Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. 
Planprogrammet/disposisjonen for arbeidet med planen ligger nå ute til offentlig høring.
Her kan du blant annet se hvilke temaer innen idrett og fysisk aktivitet herunder friluftsliv det skal planlegges for.

 

 

Oversikt over idrettslag

29. november 2016

Idrettslag i kommunen og i regionen finner du her.

Idrettsanlegg og utleie

29. november 2016

Hallstyret fordeler treningstider etter innkomne søknader. Idrettslaget Holeværingen som største bruker skal fremme en felles søknad.

Holehallen leies ut  av idrettslaget Holeværingen. Det er årlig søknadsfrist 1. mai for halltid i Kleivhallen, Holehallen og gymsal.

Småutleie av aulaen på Sundvollen oppvekstsenter skal rettes til rektor/sekretær på oppvekstsenteret.

 

Hole idrettsråd

29. november 2016

Hole Idrettsråd er en paraply som favner all idrett i kommunen som er organisert i Norges idrettsforbund. Idrettsrådet arbeider for best mulige forhold for idretten i Hole. Idrettsrådet er en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og kommunen og mellom lagene og idrettskretsen. Idrettsrådets medlemmer velges årlig ved årsmøte.

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss