Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Varsel om oppstart av detaljregulering og høring av planprogram - Steinsåsen vest

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-9 varsles det igangsetting av detaljregulering med konsekvensutredning for utvidelse av boligområdet Steinsåsen samt høring av planprogram.  Plan ID 201808.

Det varslede området er ca. 68 daa og omfatter i hovedsak furuskog. Gnr/bnr 188/335 dekker nesten hele planområdet. 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for en utvidelse av eksisterende boligområde på Steinsåsen i vestlig retning. Det er ønskelig å legge til rette for nye boliger, både eneboliger, eneboliger i rekke og rekkehus. Det vil også bli opprettholdt et friluftsområde på åskammen.

Frist for innspill er 3.1.2019.

Innspill til planarbeidet sendes skriftlig til Norconsult, ved Eirin Lund, Postboks 626, 1303 Sandvika eller e-post: eirin.lund@norconsult.com

Forslag til planprogram_Steinsåsen vest.pdf

Steinsåsen vest_varslingsbrev.pdf

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss