NAV

NAV Hole

Telefon: 55 55 33 33

Ekspedisjonstid kl. 09.00-15.00. Tirsdag og torsdag er mottaket ubetjent, men PC-er for selvbetjeningsløsninger er tilgjengelig.

E-post: nav.hole@nav.no

Mer informasjon: nav.no

 

DITT NAV

Logg inn på Ditt NAV

Da kan du følge søknaden din

 • se utbetalinger
 • sende spørsmål til NAV
 • endre kontonummer og tilleggsadresse
 • søke pensjon
 • sende meldekort

 

NAV kontoret i Hole er organisert i mottak og oppfølging.

Mottaksteamet gir råd/veiledning og bistand i forhold til:

 • Spørsmål i henhold til Lov om folketrygd:   Pensjon, sykemelding, bidrag, arbeidsledige, arbeidssøking, foreldrepenger, enslige forsørgere m.v.
 • Kortvarig hjelp i henhold til Lov om sosiale tjenester.
 • Husbankens låneordninger.

 

Oppfølgingsteamet har ansvar for følgende områder:

 • Gjeldsrådgivning
 • Arbeidsavklaringspenger (AAP)
 • Sykemeldte
 • Uføresaker
 • Økonomisk sosialhjelp
 • Kvalifiseringsprogrammet
 • Rus og psykiatri
 • Barnevern
 • Bosetting av flyktninger

 

NAV Hole gir veiledning og bistand.

Bl.a. i spørsmål angående:

 • Arbeidssøking
 • Arbeidsmarked
 • Arbeidsavklaringspenger
 • Barnetrygd
 • Barns sykdom
 • Dagpenger
 • Enslig forsørger
 • Flyktninger
 • Foreldrepenger
 • Gjeldsgådgivning
 • Hjelpe- og grunnstønad
 • Husbankens ordninger
 • Kontantstøtte
 • Pensjon
 • Redusert betaling barnehage
 • Rusproblemer
 • Støttekontakt
 • Skjenkebevilling
 • Sykepenger
 • Underholdsbidrag/farskap

 

NAV Hole skal foreta en vurdering av behov for bistand for å beholde eller skaffe seg arbeid og rett til aktivitetsplan.

Brukere som har behov for en mer omfattende vurdering av sitt bistandsbehov, har rett til å få en arbeidsevnevurdering. Brukeren skal få en skriftelig vurdering av:

 • sine muligheter for å komme i arbeid
 • hva slags arbeid som skal være målet
 • behovet for bistand for å komme i arbeid
 • om, og eventuelt hvor mye arbeidsevnen er nedsatt
 • hvilken type bistand som kan være aktuell for brukeren

 

Mer informasjon og søknadsskjema finnes på www.nav.no

 

Adresseendring

 • Husk å melde flytting til Folkeregisteret/Skatteetaten når du skal flytte.
 • Gjelder alle som flytter innen kommunen, mellom norske kommuner, eller til Norge fra utlandet.
 • Skjema får du på Skatteetaten
 • Eller ved henvendelse til Skatteetaten, Stabelsgt. 7/9 Hønefoss
 • NAV blir oppdatert daglig når det gjelder registrerte flyttemeldinger som er mottatt hos Folkeregisteret/Skatteetaten.
 • Husk at du også må levere egen flyttemedling til Posten for at posten din skal komme frem.

 

Endring av skattetrekk

 • Ved nedsettelse av skattetrekk kan du henvende seg til Skatteetaten eller tlf. 800 80 000.
 • Ved frivillig tilleggstrekk kan selvbetjeningsløsningen på vår nettside - Ditt NAV - benyttes. Eventuelt skriftlig henvendelse til NAV.

 

Endring av kontonummer

 • Endring kan du sende skriftlig til NAV eller endre det ved å logge deg inn på Ditt NAV.

 

 

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss