Vil du gi innspill til planen for idrett og fysisk aktivitet?

30. april 2019

Er du opptatt av ulike former for anlegg for trening, aktivitet og friluftsliv? Eller er du opptatt av mål og strategier for idrett og friluftsliv?
Både enkeltpersoner og lag og foreninger oppfordres til å komme med forslag.

 

Oversikt over idrettslag

29. november 2016

Idrettslag i kommunen og i regionen finner du her.

Idrettsanlegg og utleie

29. november 2016

Hallstyret fordeler treningstider etter innkomne søknader. Idrettslaget Holeværingen som største bruker skal fremme en felles søknad.

Holehallen leies ut  av idrettslaget Holeværingen. Det er årlig søknadsfrist 1. mai for halltid i Kleivhallen, Holehallen og gymsal.

Småutleie av aulaen på Sundvollen oppvekstsenter skal rettes til rektor/sekretær på oppvekstsenteret.

 

Hole idrettsråd

29. november 2016

Hole Idrettsråd er en paraply som favner all idrett i kommunen som er organisert i Norges idrettsforbund. Idrettsrådet arbeider for best mulige forhold for idretten i Hole. Idrettsrådet er en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og kommunen og mellom lagene og idrettskretsen. Idrettsrådets medlemmer velges årlig ved årsmøte.

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss