fagdag

TFF arrangerte fagdag på Hønefoss vgs.

25. april 2017

Tiltak for funksjonshemmede (TFF) arrangerte for andre gang fagdag på Hønefoss videregående skole i går. Både brukere og ansatte fra TFF deltok. Elever på helse- og oppvekstfag fikk et sterkt møte med fem funksjonshemmede i Hole, og et innblikk i deres livssituasjoner og utfordringer gjennom film og muntlige innlegg blandet med musikk.

Katrin og Catrine

Beskrivelse av tjenestetilbudet

09. desember 2016

Tiltak for funksjonshemmede råder over tre omsorgsboliger med samlokaliserte leiligheter, disse er plassert på Kroksund, og i tillegg Hole Arbeidssenter som holder til på Sundvollstranda.

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss