Workshop for utvikling av Sundvollen

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E 16 planlegger jernbanestasjon på Sundvollen. Det er svært viktig at samfunnet lokalt og regionalt støtter opp om å utvikle og styrke trafikkgrunnlaget for denne stasjonen ved å sikre et attraktivt og levedyktig tettsted i gangavstand fra stasjonen. Det ble arrangert en workshop for å gi innspill til rammer og forutsetninger for en god og bærekraftig tettstedsutvikling. Innspillene er overlevert til arkitektteamene i mulighetsstudiet for Sundvollen, som leverer sine besvarelser 27.  mars. Innspillene fra workshopen kan du lese her.

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss