Velferdsteknologi - regional satsning

Hole, Ringerike og Jevnaker kommuner samarbeider om velferdsteknologi gjennom prosjektet " Den nye helsetjenesten i Ringeriksregionen". Formålet med dette prosjektet er å kartlegge status og behov for velferdsteknologiske hjelpemidler i kommunene. Hjelpemidlene vil være et verktøy, hvor målet er å gi innbyggerne økt trygghet og mestring i hverdagen.

For å finne gode løsninger er det viktig for oss med et godt samarbeid med deg som innbygger. 

"Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne". (Kilde Helsedirektoratet).

Eksempler på velferdsteknologi
Velferdsteknologi kan deles inn i fire hovedkategorier ut i fra hvilke behov de skal løse, og hvordan de kan gi støtte for brukere, pårørende og tjenesteutøver.

 • Trygghets- og sikkerhetsteknologi
  Den mest brukte løsningen, som gjør at du kan føle deg trygg og ha  mulighet for å bo lengre hjemme (f.eks. trygghetsalarm, fallsensor, GPS lokalisering, videosamtaler, komfyrvakt, brannalarm mv).
   
 • Mestringsteknologier (medisinske målinger)
  Du kan bedre mestre egen helse. I dette inngår teknologiske løsninger til personer med kronisk sykdom/lidelse, personer med behov for rehabilitering/opptrening og vedlikehold av mobilitet (løsninger som for eksempel elektronisk pilledispenser, utstyr for personlig måling av kroppsfunksjoner, videospill for å trene mobilitet og stimulere til aktivitet, kroppssensorer som måler og stimulerer til opptrening/styrke mv).
   
 • Utrednings- og behandlingsteknologi
  Teknologi for behandling og pleie som bidrar til at brukeren gis mulighet til å bedre mestre egen helse ved for eksempel kronisk lidelse, (eksempler er automatisk måling av blodsukker, blodtrykk mv). På denne måten kan medisinsk utredning og behandling utføres hjemme og følges opp av behandlerne.
   
 •  Velværeteknologi
   Som f. eks. skritteller, kaloriforbrenningsmåler, løsninger for automatisk lysregulering, (persiennestyring). Dette er løsninger som kan bistå når for eksempel hukommelsen blir dårligere, eller ved fysisk funksjonssvikt. Disse verktøyene gjør hverdagen enklere.

 

Eier av prosjektet er tjenesteleder Anne Marit Hamstad Fuglum.

 

 

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss