Spillemidler

En viktig del av utviklingen av kommunen er utviklingen av aktivitetsfremmende anlegg.  Anlegg er infrastrukturen til idrett og fysisk aktivitet. Anlegg skapes i samspill mellom sivilsamfunnet og kommunen. I planleggingsfasen av nye anlegg bør spillemiddelfinansiering vurderes. Ny søknadsportal vil være åpen fra 1. oktober. Kravene til vedlegg til spillemiddelsøknader er uendret, og bør forberedes i forkant. Søknadsfristen er 1. november.

Søknadsskjema om spillemidler og bestemmelser finnes på siden anleggsregisteret.no.

Alle søknader om spillemider til anlegg i Hole kommune, fremmet via denne siden behandles av Hole kommune.

For spørsmål om spillemidler, ta kontakt med kultur og fritid.
 

Årshjul for søknad om spillemidler   

  • 1. oktober - åpner ny søknadsportal
  • 1. november  - Frist for søker å sende inn spillemiddelsøknad.
  • 15. desember - Politisk utvalg/kommunestyre prioriterer søknadene i politisk sak.
  • 15. januar - Kommunen videresender alle innkomne søknader til fylkeskommunen.
  • 1. mars -  Frist for idrettslag å sende søknad om MVA-kompensasjon.
  • 15. mars - Fylkeskommunen videresender alle innkomne spillemiddelsøknader til Kulturdepartementet.
  • 30. april - Kulturdepartementet offentliggjør sin fordeling per fylke
  • 15. mai - Fylkeskommunen vedtar sin prioritering av søknader i fylket

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema