Kriminalitetsforebyggende arbeid

Kommunene Ringerike og Hole samarbeider om en SLT-ordning. SLT betyr Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak.

Hovedstrategier for arbeidet er å:

• Etablere effektive tverretatlige og tverrfaglige samarbeidsfora og rutiner

• Utvikle og videreføre samarbeidet mellom politiet og kommunen

• Etablere samarbeid med frivillige organisasjoner. Satse direkte på ungdom som aktører og foreldre som hovedansvarlige for sine barn og ungdommer

SLT-koordinatoren for Hole og Ringerike kommuner har sin arbeidsplass i Ringerike kommune.

Kontakt på e-post: karianne.berg@ringerike.kommune.no
Mobil: 970 82 960

 

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema