Stortingsvalg 2017

Her får du informasjon om valget

22. juni 2017

Spørretimen

Som innbygger har du anledning til å stille spørsmål til kommunestyret

20. september 2016

Les mer om dette her.

Bruk stemmeretten din

Når du bruker stemmeretten din ved kommunestyrevalget er du med å påvirke lokale

20. september 2016

Når du bruker stemmeretten din ved kommunestyrevalget er du med å påvirke lokale beslutninger. Les mer om valg her.

Innbyggerforslag

Som innbygger kan du sende inn innbyggerforslag.

20. september 2016

Les mer om dette her