hole.kommune.no

Lytt til teksten

Høringsperiden er 19. april - 24. juni

Reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 er nå på høring

Bane NOR og Statens vegvesen har på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet lagt ut forslaget til statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 Høgkastet - Hønefoss på høring.

Planen legger til rette for utbygging av 40 km nytt dobbeltspor mellom Jong i Bærum kommune og Hønefoss stasjon i Ringerike kommune, samt 16 km ny firefelts motorveg fra Høgkastet i Hole kommune til Ve i Ringerike kommune.

Planforslaget omfatter i tillegg også nødvendig omlegging av offentlige og private veger, gang- og sykkelveger, midlertidige anleggsområder, samt områder for lagring av overskuddsmasser. Det planlegges også støytiltak og vilttiltak med faunapassasjer under nytt dobbeltspor og motorveg.
 

Bli hørt - si din mening!
Forslaget til reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 fra Høgkastet til Hønefoss er et omfattende dokument,  som beskriver store tiltak og konsekvenser. Reguleringsplanen skal gi juridisk hjemmel til å gjennomføre prosjektet.

Det er derfor svært viktig at alle som har synspunkter på de ulike løsningene sier sin mening under høringsperioden som nå pågår (fra 19.4 - 24.6).
 

Folkemøte og åpne kontordager

  • Folkemøte på Sundvolden hotell tirsdag 15. mai kl. 18.30
  • Åpen kontordag på Herredshuset, Vik, onsdag 16. mai kl. 9-17
  • Åpen kontordag på Herredshuset, Vik, tirsdag 22. mai kl. 15-21

Les alle dokumentene fra Bane NOR her

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema