Du er her: Hjem

Reguleringsplan for Kleivlia - vedtak om offentlig ettersyn

I medhold av Pbl. § 12-10 og 11, samt PM-vedtak 004/17 den 23. januar 2017 legges forslag
til revidert detaljplan for Kleivlia ut til offentlig ettersyn. Planområdet ligger på oversida av Grøndokka boligfelt med avkjøring fra Dronningveien.
Planen omfatter 17 eneboligtomter og terrassert bebyggelse med inntil 22 leiligheter.

Evt. merknader til planforslaget sendes skriftlig til Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse, eller til postmottak@hole.kommune.no 

Fristen er onsdag 3. mai 2017.

Evt. spørsmål kan rettes til Hilde Bendz, tlf. 32 16 11 00.

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema