shutterstock_196651658

Psykisk helse

Kommunalt psykisk helsearbeid skal ha fokus på at mennesket i størst mulig grad skal kunne mestre sitt eget liv og oppleve verdighet. Tjenesten skal bidra til å skape gode livsvilkår for mennesker som har behov for psykisk helsehjelp ved å formidle tro på bedring, mulighet til å ta egne valg og å påvirke eget liv.

Kommunepsykolog - tilbud til barn og unge

Kommunepsykologen jobber forebyggende med psykisk helse både på individ-gruppe- og systemnivå. Tilbudet er formet slik at det skal komme flest mulig av kommunens innbyggere til gode. Det betyr at kommunepsykologen ikke binder opp kapasiteten til mange individuelle samtaler, men jobber mest med kunnskapsformidling, veiledning og samarbeid med andre fagpersoner.  I noen situasjoner tilbys enesamtaler til brukere, men som oftest vil kommunepsykologen arbeide sammen med andre fagpersoner i kommunen for å kunne gi et best mulig tilbud til flest mulig. Tjenestetilbudet og målgruppene som beskrives her vil evalueres og videreutvikles i løpet av prosjektperioden.

Tilbud til fagpersoner som jobber med gravide, barn, unge og deres familier:

  • Tverrfaglig samarbeid
  • Veiledning
  • Undervisning om psykisk helse  til fagpersoner
  • Planlegging, utvikling og evaluering av helsefremmende og forebyggende tiltak innen psykisk helse i kommunen

Tilbud til gravide, barn, unge og deres familier:

  • Samtaler, veiledning og behandling (inntil fem konsultasjoner)
  • Hjelp til kontakt og samarbeid med andre tjenester
  • Undervisning om psykisk helse til barn, unge og foreldre

Alle i Hole kommune som ønsker psykologbistand i form av overnevnte tilbud  kan ta kontakt for mer informasjon og vurdering av hjelpebehov.

Når kan du kontakte kommunepsykologen?
Kommunepsykologen tar i mot alle typer henvendelser, små og store bekymringer eller spørsmål vedrørende psykisk helse. Sammen finner vi ut om kommunepsykologen har det rette tilbudet, eller om dere kan få bedre hjelp i andre tjenester. Det er lettere å hjelpe hvis vi kommer  tidlig inn, så ta kontakt så tidlig som mulig.

Kontakt kommunepsykologen:
Telefon: 32 16 12 25 eller 409 12 776 (man-fre 08.00 - 15.30)

E-post: kommunepsykologen@hole.kommune.no (kun generelle forespørsler pr mail, ikke personopplysninger)

 

Henvisningsskjema finner du her.

 

Gi tilbakemelding
Vi håper du kan ta deg tid til å fylle ut evalueringsskjemaet ved å trykke på denne linken underveis i oppfølgingen, eller så snart kontakten med kommunepsykologen er avsluttet.

Tilbud til voksne med rus- og eller psykiske lidelser

Denne tjenesten er organisert under NAV Hole, men som et eget fagområde. Tilbudet kan bestå i alt fra oppfølging i form av samtaler, råd og veiledning, praktisk bistand og IMR- grupper (Individuell mestring og tilfriskning).

Helseteamet samarbeider med andre tjenesteområder ved behov, og tar ambulante oppdrag med hjemmebesøk i situasjoner som tilsier behov for det. Ansatte innen NAV psykisk helse samarbeider tett med spesialisthelsetjenesten.

Du kan selv ta kontakt via e-post: jane.nordhagen@nav.no eller tlf.: 31 02 83 31/938 60 942.

Hole kommune samarbeider med Fontenehuset i Hønefoss. Fontenehuset er et aktivitets- og arbeidstilbud til mennesker med psykiske lidelser. Fontenehuset kan kontaktes direkte på tlf. 32 12 66 10.

fontenehuset.com

post@fontenehuset.com

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Tjenestebeskrivelser

Skjema