Du er her: Hjem

Planvedtak - Detaljplan for Lien, Utstranda

I medhold av Pbl. § 12-12 er detaljplan for Lien, Utvika vedtatt av Hole kommunestyre, sak 011/17 den 3.april 2017.  Planen omfatter to eneboligtomter på oversida av Fv155, atkomstveg, fortau til busslomme, lekeplass og areal for renovasjon og avløpsanlegg. 
I medhold av  Pbl. § 1-9 og forvaltningslovens kap. VI kan vedtaket påklages.  Evt. klage stiles til Fylkesmannen i Buskerud, men sendes til Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse, evt. til postmottak@hole.kommune.no  innen14.05.2017.

 

Vedlegg

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema