Ilustrasjon Jernbaneverket - Statens vegvesen

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet–Hønefoss

Planprogram til offentlig høring

Planprosessen skal gjennomføres som statlig reguleringsplan. Kommunal- og moderniserings-departementet har som statlig planmyndighet ansvar for behandling og fastsetting av de plandokumentene som utarbeides.

I planprogrammet redegjøres det for hvilke tiltak som skal utredes, konsekvenser av tiltak som skal utredes, samt hvilke prosesser det legges opp til i planarbeidet.

Planprogrammet ser du her. Uttalelser til planprogrammet kan sendes til: postmottak@jernbaneverket.no innen 10.1. 2017.

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss