Opprettelse av eiendom

Ønsker du å dele eiendommen din (skille ut tomt), må du søke om opprettelse av eiendom. Ved opprettelse av eiendom blir det etablert en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer. Opprettelse av eiendommer er regulert av matrikkellovens § 9 og matrikkelforskriftens § 18.

Opprettelse av eiendom skjer gjennom to trinn:

1. Tillatelse til deling og opprettelse av eiendom etter plan- og bygningsloven. Se delesak.

2. Opprettelse av eiendom etter matrikkelloven.

Etter at det er gitt tillatelse til deling av eiendom går saken automatisk videre til oppmålingsavdelingen.

Når ny eiendom så skal opprettes, skjer dette gjennom en oppmålingsforretning. Da blir grensepunkter innmålt, grensemerker satt ut, og nytt gårds- og bruksnummer blir tinglyst.

Oppmålingsavdelingen varsler berørte grunneiere minst to uker før oppmålingsforretningen.

Gebyr for opprettelse av eiendom beregnes etter kommunens gebyrregulativ, kapittel 2.2 og 2.3.

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss