Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 er nå på høring

Høringsperiden er 19. april - 24. juni

19. april 2018

Bane NOR og Statens vegvesen har på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet lagt ut forslaget til statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 Høgkastet - Hønefoss på høring.

Har du planer om å bygge - gi innspill til kommuneplanen innen 11. mai

Bli med på å forme Hole kommune

21. mars 2018

Nå har du en unik mulighet til å være med på å forme Hole kommune!
Kommunen ønsker innspill til kommuneplanens arealdel for perioden 2018- 2030.

Gi innspill til nye veinavn i kommunen

06. april 2018

I Hole kommune er det nå behov for 14 nye veinavn. Det er ikke nye veier som blir etablert, men stikkveier til eksisterende veier som skal få nye navn. De ulike stikkveiene/utløperne har enten mange eiendommer, er relativt lange, kan skape forvirring når man skal finne frem, eller gjerne også en kombinasjon av de ulike årsakene. Kommunen er derfor av den oppfatning at disse veiene bør få nye navn.

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss