Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Helgelandsmoen boligområde- offentlig ettersyn

Du kan gi innspill til planforslaget

15. juni 2018

Plan- og miljøstyret vedtok 4. juni at detaljplanen for Helgelandsmoen boligområde skal legges ut til offentlig ettersyn. Planområdet ligger på begge sider av dagens innkjøring til Helgelandsmoen Næringspark, og omfatter inntil 144 boliger, parkeringsarealer, felles utearealer og friområder samt nødvendig infrastruktur.

Høring av forslag til grenseendring for Synneren og verneforslag for økologisk kompensasjon

Ringeriksbanen og E16

04. mai 2018

Fylkesmannen sender forslag om grenseendring for Synneren naturreservat og verneforslag for økologisk kompensasjon for Ringeriksbanen og E16 på offentlig høring. Verneforslagene ligger i Ringerike og Hole kommuner og omfatter hovedsakelig våtmark og skogsarealer. Alle kan komme med merknader til forslaget innen 28. juni 2018. Det holdes et åpent møte onsdag 23. mai kl. 19 på General hotell, Helgelandsmoen.

Reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 er nå på høring

Høringsperiden er 19. april - 24. juni

19. april 2018

Bane NOR og Statens vegvesen har på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet lagt ut forslaget til statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 Høgkastet - Hønefoss på høring.

Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres

Deler du brønn med naboen?

19. april 2018

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med
drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no.

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss