Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Høring av forslag til grenseendring for Synneren og verneforslag for økologisk kompensasjon

Ringeriksbanen og E16

04. mai 2018

Fylkesmannen sender forslag om grenseendring for Synneren naturreservat og verneforslag for økologisk kompensasjon for Ringeriksbanen og E16 på offentlig høring. Verneforslagene ligger i Ringerike og Hole kommuner og omfatter hovedsakelig våtmark og skogsarealer. Alle kan komme med merknader til forslaget innen 28. juni 2018. Det holdes et åpent møte onsdag 23. mai kl. 19 på General hotell, Helgelandsmoen.

Reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 er nå på høring

Høringsperiden er 19. april - 24. juni

19. april 2018

Bane NOR og Statens vegvesen har på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet lagt ut forslaget til statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 Høgkastet - Hønefoss på høring.

Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres

Deler du brønn med naboen?

19. april 2018

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med
drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no.

Har du planer om å bygge - gi innspill til kommuneplanen innen 18. mai

Ny frist 18. mai

21. mars 2018

Nå har du en unik mulighet til å være med på å forme Hole kommune!
Kommunen ønsker innspill til kommuneplanens arealdel for perioden 2018- 2030.

Gi innspill til nye veinavn i kommunen

06. april 2018

I Hole kommune er det nå behov for 14 nye veinavn. Det er ikke nye veier som blir etablert, men stikkveier til eksisterende veier som skal få nye navn. De ulike stikkveiene/utløperne har enten mange eiendommer, er relativt lange, kan skape forvirring når man skal finne frem, eller gjerne også en kombinasjon av de ulike årsakene. Kommunen er derfor av den oppfatning at disse veiene bør få nye navn.

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss