haugferd_til_hest

Kultur og samarbeidspartnere

12. januar 2017

Kommunen samarbeider med en rekke aktører om kulturtilbud beregnet på ulike målgrupper. Du finner et utvalg i menyen til høyre.

02 23 09 119_1

Kultur- og frivillighetspris

16. februar 2017

Kommunen ønsker å honorere verdifullt kulturelt arbeid, og stimulere til økt kulturell innsats ved å utdele en kulturpris. Vi deler også ut en frivillighetspris til enkeltpersoner eller grupper, et lag eller en forening som gjør en uegennyttig frivillig innsats for Holebygda eller for enkeltmennesker. Les mer om retningslinjene for begge prisene her.