halvdanshaugen_sol_394x315

Invitasjon til konferanse om kulturplan 2018-2024

Torsdag 26. oktober kl. 18:00, Herredshuset

28. september 2017

Vi har begynt på arbeidet med ny kulturplan for Hole, og vi håper på deltagelse fra kulturlivet i prosessen. Vil du være med på å påvirke hvordan kulturlivet i Hole skal være i framtiden? Hva er du fornøyd med? Hva savner du? Og hvordan kan Hole bli en bedre kulturkommune? Vi trenger innspill fra deg.

 

02 23 09 119_1

Kultur- og frivillighetspris: Ny frist for forslag til kandidater 20. oktober

16. februar 2017

Kommunen ønsker å honorere verdifullt kulturelt arbeid, og stimulere til økt kulturell innsats ved å utdele en kulturpris. Vi deler også ut en frivillighetspris til enkeltpersoner eller grupper, et lag eller en forening som gjør en uegennyttig frivillig innsats for Holebygda eller for enkeltmennesker. Les mer om retningslinjene for begge prisene her.

 

 

haugferd_til_hest

Kultur og samarbeidspartnere

12. januar 2017

Kommunen samarbeider med en rekke aktører om kulturtilbud beregnet på ulike målgrupper. Du finner et utvalg i menyen til høyre.