Kontaktinformasjon

Plan, oppmåling og byggesak har telefontid mandag - fredag kl. 09:00 -15:00.
Møter/besøk avtales direkte med den enkelte saksbehandler.

Navn Funksjon Telefon Mobil
Nina Halsne Enhetsleder  32 16 11 78 970 75 611
Terje Orebråten Byggesaker, utslippssaker    
Knut-Arild Johansen Byggesaker, delesaker, seksjonering    
Eivind Bjerke Miljø,  vilt- og fiskeforvaltning. Byggesaker, utslippssaker  32 16 11 69  
Ivar Lindseth

Geodata-/oppmålingsansvarlig

Eiendom/oppmåling

 32 16 11 66  900 86 639
Hans Henrik Halden Kart/GIS/geodata  32 16 11 65  974 12 566
Trude Bjerke Matrikkel/adressering  32 16 11 67  
Ingri Thingelstad Eiendom/oppmåling  32 16 11 74  
John-Morten Landrø Kommuneplanlegger  32 16 11 61 409 12 777
Hilde Bendz Plankonsulent  32 16 11 64

416 11 183

Tom Berg- Leirvaag Prosjektleder 32 16 11 72 924 48 232

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema