Egenerklæring om konsesjonsfrihet

Ved omsetning av endel eiendommer over 2 daa krever Tinglysningen at det legges ved en egenerklæring om konsesjonsfrihet.
Alle som erverver eiendommer konsesjonsfritt som følge av slekts- eller odelsbetingede forhold, eller erverver eiendommer som er unntatt fra konsesjonsplikt.
 
I noen tilfeller er det ikke nødvendig å sende inn egenerklæring om konsesjonsfrihet eller konsesjonsvedtak sammen med dokumenter for tinglysing.
Det kan du lese mer om her!
 
 

Før skjemaet sendes til Tinglysningen må det stemples og underskrives av Hole kommune.  Ferdig utfylt skjema sendes Hole kommune

Ved evt. spørsmål kan saksbehandler Trude Bjerke, kontaktes på tlf. 32161167.

 

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss