Du er her: Hjem / Politikk / Kommunestyret

Kommunestyret 2015-2019

Se resultater per parti for hele kommunen her.  

Følgende er valgt inn i kommunestyret i Hole:

Høyre

 1. Per R. Berger 
 2. Elisabeth Klever
 3. Per Christian Gomnæs
 4. Christopher Amundsen Wand
 5. Nils Henrik Wærstad
 6. Frederik Wilhelm Lindvard Skarstein
 7. Sjur Tandberg
 8. Jan Egil Lyng
 9. Kristin Remme

Vara

 1. Annlaug Helgerud
 2. Cedrik Skjerven
 3. Snorre Leivestad
 4. Jo Henriksen
 5. Magnus Aareskjold Fredriksen
 6. Maria Thunshelle
 7. Eirik Nørgaard
 8. Lise Tandberg
 9. Nils Herman Kiær
 10. Torgeir Thunshelle
 11. Rolf Vigo Novsett
 12. Lidia Myhre
 13. Morten M. Berger


Uavh.

 1. Tore Solheim


Senterpartiet

 1. Kristin Færden Bjella
 2. Tore Ellingsen

Vara

 1. Marte Dons Rognlien
 2. Anita Haugland Gomnæs
 3. Nils Erik Frøhaug
 4. Marit Leine
 5. John Fekjær


Det norske Arbeiderparti

 1. Liv Isabella Edvartsen Tangen
 2. Jørn-Inge Andreassen Frøshaug
 3. Kristin Victoria Jansen
 4. Tom Olsen
 5. Helene Bøsei Olsen

Vara

 1. Svein Solheim
 2. Ingeborg Høy
 3. Morten Heggelund
 4. Bjørn Rolf Gasmann
 5. Andrea Amalie Gjersvold
 6. Grete Johanne Andreassen
 7. Ole Andreas Magnussen
 8. Marius Antonio Jenssen

 

Kristelig Folkeparti

 1. Hege Irene Fossum

Vara

 1. Hanne Karen Lien
 2. Svein Hafnor
 3. Erik Bjerke
 4. Kirsten Bjerke


Fremskrittspartiet

 1. Atle Haglund
 2. Jørn Øverby

Vara

 1. Gary Kandela
 2. Åge William Øksnes
 3. Tone Stormoen Nilsen
 4. Fredrik Selte Johansen
 5. Cathrin Skaune

 

Sosialistisk Venstreparti

 1. Beate Føli

Vara

 1. Morten Dåsnes
 2. Fred Harald Nilssen
 3. Kari Strande
 4. Arvid Næss

 

Venstre

 1. Torbjørn Røberg

Vara

 1. Lars Thoresen
 2. Hanne Egidius Stuve
 3. Per Nikolaisøn Hafnor

 

Miljøpartiet de Grønne

 1. Øystein Haugerud

Vara

 1. Vivian Lunde
 2. Åsmund Bergwitz
 3. Morten Haugerud

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Tjenestebeskrivelser

Skjema