Klagenemnd

Til å behandle klager over utskrivingen av eiendomsskatt velger kommunestyret i medhold av eiendomsskatteloven § 20 en egen klagenemnd. Klagenemnda skal bestå av minst tre medlemmer (leder, nestleder og ett medlem). I tillegg velges samme antall varamedlemmer

Kommunestyret oppnevnte den 1.2. 2016 følgende representanter til klagenemnd:

Medlemmer
1. Per Christian Gomnæs (nestleder)
2. Jørn Øverby (leder)
3. Anita Gomnæs

Varamedlemmer
1. Nils Erik Frøhaug
2. Åge Øksnes
3. Kristin Victoria Jansen

Klagenemden vil behandle klagesaker som er fremmet for organet, og befare eiendommer som er omfattet av klagene. Klagenemda kan fastholde eller omgjøre vedtakene.

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema