Klage/endring og søknad om fritak

Det kan klages på skattetaksten hvert år i de 10 årene takstene gjelder for, men man kan ikke klage på samme ting to ganger. Klagen må være skriftlig. Se forøvrig Eiendomsskatteloven § 19. Frist er innen 6 uker etter at skattelistene blir lagt ut. Skjema finner du her.

Hole kommune ønsker at eiendomsskattetaksten skal være korrekt, og vi ønsker at eventuelle feil blir rettet. Du kan melde feil/endringer her

Fritak

For skatteåret 2016 kan det gis fritak for eiendommer etter eiendomsskatteloven §7 a). Eiendommer vurderes fritatt av kommunestyret på grunnlag av søknad.

2. For skatteåret 2016 gis fritak for alle eiendommer etter eiendomsskatteloven §7 b), der eiendommen/bygningen er fredet. I tillegg kan kommunestyret innvilge fritak etter samme hjemmel, for andre historisk verdifulle eiendommer/bygninger, etter søknad.

3. For skatteåret 2016 gis ikke fritak etter eiendomsskatteloven § § 7 c) og d).

Søk om fritak her.

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema