TNS Gallup utfører undersøkelsen

Hva mener innbyggerne om Holes fremtid?

I mai fikk alle over 18 år eller som fyller 18 i 2016, en spørreundersøkelse i posten hvor de skulle ta stilling til om kommunen skal fortsette som i dag, eller gå sammen med Ringerike og Jevnaker om en ny kommune. I tillegg ble  innbyggerne bedt om å vurderere kommunens tjenester og oppgaver slik de utføres i dag, og hvordan de mener dette blir ved en sammenslåing. Resultatene av denne undersøkelsen kan du lese her.

Undersøkelsen kan besvares enten skriftlig hvor returkonvolutt følger med, eller via internett alternativt med smarttelefon (QR- kode).

Svarfrist 22. mai. Spørreskjemaet finner du her.

Resultatene legges frem for kommunestyret 13. juni, og 20. juni fatter kommunestyret endelig vedtak om enten:

- bestå som egen kommune

- eller gå sammen med Ringerike og Jevnaker om en ny kommune

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss