Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Ringeriksbanen og E16

Høring av forslag til grenseendring for Synneren og verneforslag for økologisk kompensasjon

Fylkesmannen sender forslag om grenseendring for Synneren naturreservat og verneforslag for økologisk kompensasjon for Ringeriksbanen og E16 på offentlig høring. Verneforslagene ligger i Ringerike og Hole kommuner og omfatter hovedsakelig våtmark og skogsarealer. Alle kan komme med merknader til forslaget innen 28. juni 2018. Det holdes et åpent møte onsdag 23. mai kl. 19 på General hotell, Helgelandsmoen.

Fylkesmannen sender med dette på høring forslag om grenseendring for Synneren naturreservat som følge av planarbeidet for Ringeriksbanen og E16. Samtidig sendes forslag til verneplan økologisk kompensasjon for Ringeriksbanen og E16 på høring. Oppstart av verneprosessen ble kunngjort med brev til grunneiere og høringsinstanser 7. desember 2017. Oppsummering av merknadene til oppstartsmeldingen og Fylkesmannens vurderinger er ligger som vedlegg til høringsdokumentet. Noen arealer er tatt ut av verneplanen etter oppstartsmelding, dette er i hovedsak dyrkede arealer som er tatt ut av jordvernhensyn.

Dette brevet sendes til grunneiere for arealer i verneforslaget og til grunneiere for arealer som er tatt ut etter oppstartsmeldingen. Videre sendes det til aktuelle offentlige etater og
organisasjoner. Formålet med høringen er å sikre medvirkning og få synspunkter og merknader til
verneforslaget.

Les brevet fra fylkesmannen her

Les mer her

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss