Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Du kan gi innspill til planforslaget

Helgelandsmoen boligområde- offentlig ettersyn

Plan- og miljøstyret vedtok 4. juni at detaljplanen for Helgelandsmoen boligområde skal legges ut til offentlig ettersyn. Planområdet ligger på begge sider av dagens innkjøring til Helgelandsmoen Næringspark, og omfatter inntil 144 boliger, parkeringsarealer, felles utearealer og friområder samt nødvendig infrastruktur.

Har du innspill eller merknader  til planforslaget er fristen 24. august 2018. Send til Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse, eller til postmottak@hole.kommune.no   Evt. spørsmål kan du stille til Hilde Bendz, tlf. 32 16 11 00.

 

 

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss