Nyttig informasjon om grunnerverv

I forbindelse med ny E16 og Ringeriksbanen og spørsmål fra innbyggere om retningslinjer rundt grunnerverv, viser vi til Jernbaneverkets generelle informasjon. 

Bygging av ny jernbane krever arealer og rettigheter, og hvert år må mange grunneiere avstå grunn til slike formål. Arealbeslaget kan være midlertidig til anleggsområder eller permanent til nye jernbaneanlegg. Anleggsarbeidene kan ikke starte før det er inngått avtale med, eller ekspropriert arealer fra grunneierne. Les mer her.

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss