Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Gi innspill til nye veinavn i kommunen

I Hole kommune er det nå behov for 14 nye veinavn. Det er ikke nye veier som blir etablert, men stikkveier til eksisterende veier som skal få nye navn. De ulike stikkveiene/utløperne har enten mange eiendommer, er relativt lange, kan skape forvirring når man skal finne frem, eller gjerne også en kombinasjon av de ulike årsakene. Kommunen er derfor av den oppfatning at disse veiene bør få nye navn.

Kartvedleggene viser plassering av veiene i kommunen, og også hvilke eiendommer/bygninger som blir berørt.

21. mars 2018 hadde Navneutvalget møte, og her er liste over de nye veinavnene som Navneutvalget foreslo:

Nr.

Forslag til veinavn

Stikkvei fra

Begrunnelse

1

Haglundveien

Utstranda

Området har lenge blitt kalt Haglund, etter Haglund-familien som har eid stedet siden 1889.

2

Bråtahaugen

Utstranda

Etter husmannsplassen Bråtahaugen under Øverby, som lå i området.

3

Nordre Utvikaveien

Utstranda

Etter stedsnavnet Utvika.

4

Søndre Utvikaveien

Utstranda

Etter stedsnavnet Utvika.

5

Veivokterveien

Utstranda

Bygningen på gbnr. 234/3 fungerte som veivokterbolig mellom 1865 og 1899.

6

Ødeliveien

Utstranda

Etter stedsnavn/gårdsnavn i området.

7

Bakeriveien

Utstranda

Etter en baker som holdt til i området på begynnelsen av 1900-tallet, nemlig Thorvald Hafnor (1851-1924).

8

Øver-Øgardsveien

Utstranda

Etter stedsnavn/gårdsnavn i området.

9

Oreløkkaveien

Utstranda

Etter stedsnavn/gårdsnavn i området.

10

Hassellundveien

Utstranda

Etter stedsnavn/gårdsnavn i området.

11

Gamle Grøndokkaveien

Dronningveien

Etter navn på gammel vei.

12

Øvre Onsakervei

Gomnesveien

Etter gammelt gårdsnavn "Øvre Onsaker".

13

Nedre Onsakervei

Gomnesveien

Etter gammelt gårdsnavn "Nedre Onsaker".

14

Skausvingen

Skauveien

"Skau" er felles for både Skauveien og Skaustubben, og denne utløperen har en svingform.

De som er direkte berørt av disse nye veinavnene er tilskrevet, men alle som avgjørelsen får virkning for skal gis mulighet til å uttale seg,
jf. Lov om stadnamn § 6 og forskrift om stadnamn § 8.

Dersom du har et annet navneforslag som du ønsker fremmet, skal dette være skriftlig, begrunnet, og undertegnet av forslagsstiller. Navneforslag sendes til postmottak@hole.kommune.no, eller Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse, i begge tilfeller merket "Adresseansvarlig".

Forslagene må være sendt inn innen 06.06.2018.

 

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss