Pressemelding fra Samferdselsdep. og KMD

Full framdrift for Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss: Helgelandsmoen er valgt

Regjeringa har konkludert med at siste uavklarte trasé skal gå over Helgelandsmoen. Med denne avgjerda ligg alt til rette for å halde fram med full framdrift i planlegging og seinare bygging av E16 og Ringeriksbanen fram til Hønefoss. For folk og næringsliv blir det ein ny transportkvardag når prosjekta står ferdige, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss