Tur Kleivstua

Friluftsliv

Krepsing

Fangst av kreps i Steinsfjorden og Tyrifjorden er  tillatt f.o.m. 10. august kl. 18.00 t.o.m. 17. august.

Skjema for registrering som skal innleveres til fiskeforeningen innen 1. august  finner du her,  eller du kan kontakte Steinsfjorden fiskeforening på  tlf. 478 15 675.
Alle teiner og annen redskap der nett blir benyttet til fangst av kreps, skal ha en minste maskevidde på 21 mm, og trådtykkelse som gjør at lysåpningen på maskene ikke blir mindre enn 20 mm. Det er ikke tillatt å krepse med mer enn 300 teiner for hver fisker og teinene skal være merket med
registreringsnummer og oppført i krepseregisteret. Minstemål for kreps er 9,5 cm.

Bålbrenning

Fra 15. april til 15. september er det generelt bålforbud i Norge. I denne perioden er det, på grunn av fare for skog-, gress- og lyngbranner, ikke tillatt å tenne bål i skogmark uten tillatelse fra den lokale brannsjefen. Den enkelte kommune har myndighet til å tillate eller forby utendørs brenning eller brenning av avfall i småovner. Se mer om bålbrenning og forsiktighetsregler.

Båndtvang

I Hole gjelder de sentrale båndtvangbestemmelsene dvs. båndtvang fra 1. april til 20. august. Men av hensyn til bufe gjelder båndtvangen frem til 30. september i den delen av Krokskogen som ligger i Hole kommune. Kommunen har vedtatt egen lokal forskrift.

 

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema