planverksted

Åpne planverksted

30. september 2016

I august 2016 hadde Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 åpne planverksteder. Det er nå laget rapporter fra planverkstedene. I verkstedrapportene er planverkstedene oppsummert og innspill dokumentert. Rapportene finner du her

Møtereferater Fellesprosjektet

02. november 2016

Møtereferater i 2016 fra møtene i Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 finner du her:

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss