Eiendomsskatten i 2018

Eiendomsskatten videreføres i 2018 uendret fra  2017 med 2 promille for boliger og fritidsboliger. Det innføres ikke eiendomsskatt på næring (verker og bruk).

Eiendomsskatten faktureres i tre terminer, med forfall 20. mars, 20. juli og 20. november. Skattelistene er lagt ut på hjemmesiden.

Klagefristen er seks uker, dvs. 3. april 2018.

 

 

 

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss