Du er her: Hjem

Detaljplan for Tyrifjord vgs. - offentlig ettersyn

I medhold av Pbl. §§ 12-10 og 11, og i tråd med plan- og miljøstyrets vedtak den 13.11.2017, legges forslag til detaljplan for Tyrifjord Videregående skole ut til offentlig ettersyn. Planområdet omfatter skolens bebygde arealer og området mellom Fv158 og Tyrifjordveien, idrettsplass og strandsone.

Evt. merknader til planforslaget sendes skriftlig til Hole kommune,Viksveien 30, 3530 Røyse, eller til postmottak@hole.kommune.no innen 2. februar 2018.

Har du spørsmål kan du kontakte Hilde Bendz, tlf. 32 16 11 00.

 

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema