Du er her: Hjem

Detaljplan for Mølleberget- varsel om offentlig ettersyn

I medhold av Pbl. §§ 12-10 og 12-11, og i tråd med plan-og miljøstyrets vedtak den 16.10.2017, legges forslag til detaljplan for Mølleberget 4 ut til offentlig ettersyn. Planområdet omfatter eiendommen 231/85, del av atkomstvegen Mølleberget, samt tilgrensende strekning av Kleivbekken.

 

Administrasjonen har presentert planforslaget for de offentlige fagetatene i planforumsmøte hos fylkeskommunen.  Ingen av dem vil varsle innsigelse til planforslaget.

Evt. merknader til planforslaget sendes skriftlig til Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse, eller til postmottak@hole.kommune.no innen fredag 02.02.2018.

Har du spørsmål kan du kontakte Hilde Bendz, tlf. 32 16 11 00.

 

 

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema