Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Detaljplan for Mølleberget 4 er vedtatt

I medhold av Pbl. § 12-12 er detaljplan for Mølleberget 4 vedtatt av Hole kommunestyre, sak 014/18 den 19. mars 2018.  Planen omfatter 6 kjedede eneboliger med tilhørende grøntområder og trafikkarealer. Du kan klage på dette vedtaket (Pbl. § 1-9 og forvaltningslovens kap. VI).

Evt. klage stiles til Fylkesmannen i Buskerud, men sendes til Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse, eller til postmottak@hole.kommune.no.

Frist:  25.04.2018.     

 

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss