Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Detaljplan for Kleivlia: Underretning om planvedtak

I medhold av Pbl. § 12-12 er detaljplan for Kleivlia vedtatt av Hole kommunestyre, sak 04/18 den 12.02.2018.  Planen omfatter eneboliger og terrasserte blokker med tilhørende trafikkarealer og grøntområder.

Fristen for å klage på vedtaket har gått ut.

Kommunen har mottatt en klage som vil behandles i plan- og mijøstyret 4. juni. Eventuell videre saksbehandling vil være hos fylkesmannen.

 

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss