Bygdebøker

Bygdebøker - salg og digitale utgaver

"Det var her det begynte" er tittelen på bind seks, som omtaler Holes historie fra de tidligste tider og fram til våre dager.

De fem første bøkene omhandlet bosettingshistorien i de forskjellige fjerdingene i kommunen.

Bind 6 forteller om alt fra  geologi, istid og steinalder til den spennende sagatida da Hole fostret flere norske rikskonger. Vi kan også lese om næringsliv, kirke,  tømmerfløting, husmannsvesen, forsvar og krig. Den generelle bygdehistorien inneholder også Krokskogens finner, trekølbrenning og seterliv. Kultur- og foreningslivet i bygda har også fått sin fortjente plass.

Alle bygdebøkene selges på Hole Bibliotek og Sparebank1 Ringerike og Hadeland avd. Hole.

Ny pris  gjeldende fra november 2016:

Bind 1 – Årnesfjerdingen kr 250

Bind 2 – Steinsfjerdingen kr 250

Bind 3 – Røyse/Holefjerdingen kr 250

Bind 4 – Røyse/Bønsnesfjerdingen kr 250

Bind 5 -  Østsida av fjorden og Krokskogen kr 250

Bind 6 - Historien om Hole kr 250

Innholdsregister bind 1-5

Bind 1-6 samlet kr 1200

Ved å laste ned boka på lenkene ovenfor (tar litt tid) kan du klikke på søk-symbolet (en kikkert) for å søke etter en hvilket som helst tekst, navn, gårdsnummer etc i hele boka. Svartiden er kort, men nedlastingen tar tid da det er store filer.

 

 

 

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss