Du er her: Hjem / Organisasjon / Beredskap

Kommunens kriseledelse - roller og kontaktpersoner

Kriseledelsen i Hole kommune koordinerer og leder alle kommunale tiltak hvis en krise oppstår. Nødvendige tiltak skal normalt gjennomføres i samsvar med gjeldende fagplaner for beredskapen i de ulike tjenesteområdene.

All kriseledelse skal gjennomføres på lavest mulig nivå.

Varsling og innkalling
En hver ansatt i kommunen skal når han/hun får kjennskap til en krise, gjennomføre nødvendige strakstiltak for å begrense skaden.
Ved større kriser skal den ansatte som først får melding varsle kriseledelsen via normal tjenestevei. Dersom overordnet ikke er tilgjengelig - varsles kriseledelsen direkte.

NB! Mindre kriser og uhell skal løses av det daglige driftsapparatet/tjenesteområdet - uten innkalling av kriseledelsen.

Kriseledelsen har det kommunale ansvaret for å lede krisen. I akuttfasen vil det normalt være " vakthavende tjenestemann". Ved en større hendelse skal toppledelsen innkalles og overta ledelsen. Kriseledelsen er etter første akuttfase følgende:

Kommunens kriseledelse - kontaktinformasjon

Navn Stilling Kontor tlf Mobil tlf
Per Berger Ordfører 32 16 11 50 416 61 060
Torger Ødegaard Rådmann 32 16 11 22 958 07 151
Nina Halsne Beredskapsansvarlig 32 16 11 24 970 75 611
Marit Lorentsen Kommunalsjef 32 16 11 26 907 42 660

 

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema